Kontakt

Kontaktujte nás

Fakturačné údaje:

Takács IT, s.r.o.
Trnovec nad Váhom 931
925 71 Trnovec nad Váhom
Slovenská republika

IČO: 51769379
DIČ: 2120782873
IČ DPH: SK2120782873
Zápis v OR: Okresný súd Trnava
Oddiel Sro, vložka číslo: 42544/T

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: VÚB banka
IBAN: SK72 0200 0000 0039 7820 4555
SWIFT: SUBASKBX

Orgány dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru

RVPS Nitra
Akademická 1, 949 80 Nitra

Menu 0 0,00 €